Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.05.2015r do godz. 1000. Otwarcie nastąpi 11.05.2015r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 26.03.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 31.03.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 14.04.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
Dostawę i i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.
 

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 28.04.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.
 

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania

Wyniary i ciężar TK - plik do pobrania

Opinia techniczna - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 29.04.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.
 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 30.04.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i  montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.
 

Sprostowanie- plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 03.06.2015r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg o wartości powyżej 130.000 euro na:
 
Dostawę i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania