Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

 przetarg na dostawę sprzętu medycznego jedorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

OGŁOSZENIE   - plik do pobrania
SIWZ                - plik do pobrania 

Pakiety do SIWZ - plik do pobrania

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.08.2015r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 18.08.2015 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy: przetarg na dostawę sprzętu medycznego jedorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Sprostowanie  - plik do pobrania
 
 
Jednocześnie zamawiający prostuje pkt. 2 w wyżej zamieszczonymm ogłoszeniu, który otrzymuje brzmienie:

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.08.2015r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 20.08.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 25.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  Przasnysz, dn. 26.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 27.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu sprostowanie odpowiedzi na zapytanie.

Sprostowanie odpowiedzi na zapytanie - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 27.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu modyfikację zapis w Pakiecie VI poz. 5.

Modyfikacja zapisu Pakiet VI poz. 5 - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 08.09.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIECIE

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygniecie w/w przetargu.

ROSTRZYGNIĘCIE - plik do pobrania