Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ     - plik do pobrania

  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.12.2016 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 08.12.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 19.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


 

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.
 
Informacja z otwarcia ofert  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 20.12.2016 r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


 

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie przetargu.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania