Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

     

  2. Ogłoszenie - plik do pobrania,
  3. SIWZ           - plik do pobrania,

  4. Pakiety          - plik do pobrania 

     

  5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 14.03.2018 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 06.03.2018 r.
 
  Przasnysz, dn. 12.03.2018r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 

Termin składania ofert: 15.03.2018 r godz. 10:00

Otwarcie ofert: 15.03.2018 r godz. 10:30

 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 16.03.2018r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert:
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania

Kwota jaką zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia 152.500,00:
 
  Przasnysz, dn. 28.03.2018r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYNIĘCIE

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rostrzygnięcie - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 29.03.2018r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ponowne rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu nr III.

Ponowne rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu nr III- plik do pobrania