Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1 - - - 08.12.2006r20.12.2006rna dzierżawę gabinetu lekarskiego w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
2 - - - 05.12.2006r14.12.2006rna dzierżawę gabinetu stomatologicznego w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
3poniżej 60 000 € (Euro)01.12.2006r11.12.2006rna dostawę środków opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
4poniżej 60 000 € (Euro)28.11.2006r06.12.2006rna dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
5- - -16.11.2006r01.12.2006r
na wykonanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
6- - -16.11.2006r29.11.2006rna udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
7powyżej 60 000 € (Euro)08.11.2006r24.11.2006rna usługi ubezpieczenia SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
8powyżej 60 000 € (Euro)25.10.2006r20.11.2006rna Wykonywanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
9poniżej 60 000 € (Euro)08.11.2006r17.11.2006rna dostawę 1 sztuki analizatora parametrów krytycznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zabezpieczającymi wykonanie 3.000 oznaczeń na 9 miesięcy dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
10poniżej 60 000 € (Euro)08.11.2006r17.11.2006rna dostawę 1 sztuki aparatu do wykonywania ciągłych terapii pozaustrojowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
11poniżej 60 000 € (Euro)07.11.2006r16.11.2006rna dostawę 2 sztuk kardiomonitorów dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
12poniżej 60 000 € (Euro)27.10.2006r09.11.2006rna dostawę środków opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
13- - -25.10.2006r07.11.2006rna wykonywanie czynności konserwacyjnych systemów wykrywania pożaru w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
14powyżej 60 000 € (Euro)09.10.2006r25.10.2006rna dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem dla kotłowni olejowych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
15poniżej 60 000 € (Euro)04.10.2006r12.10.2006rna dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
16powyżej 60 000 € (Euro)24.08.2006r12.09.2006rna dostawę 1 sztuki ultrasonografu dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
17poniżej 60 000 € (Euro)25.08.2006r06.09.2006rna dostawę 1 sztuki defibrylatora dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
18poniżej 60 000 € (Euro)25.08.2006r06.09.2006rna dostawę 2 sztuk przenośnych respiratorów transportowych z zasilaniem bateryjnym dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
19poniżej 60 000 € (Euro)25.08.2006r05.09.2006rna dostawę 1 sztuki analizatora parametrów krytycznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zabezpieczającymi wykonanie 3.000 oznaczeń na 9 miesięcy dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
20poniżej 60 000 € (Euro)24.08.2006r05.09.2006rna dostawę 1 sztuki jednostanowiskowego elektroencefalografu dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
21poniżej 60 000 € (Euro)24.08.2006r05.09.2006rna dostawę 5 sztuk kardiomonitorów dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
22poniżej 60 000 € (Euro)16.08.2006r24.08.2006rna dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
23poniżej 60 000 € (Euro)24.07.2006r04.08.2006rna dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
24poniżej 60 000 € (Euro)24.07.2006r02.08.2006rna OBSŁUGĘ SERWISOWĄ I NAPRAWY APARATÓW FIRMY SIEMENS:
- zestaw rentgenowski AXIOM Iconos R100
- przewoźny aparat rtg SIREMOBIL Compact
- mammograf MAMMOMAT 1000/3000
w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
25poniżej 60 000 € (Euro)27.06.2006r10.07.2006rna dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
26poniżej 60 000 € (Euro)27.06.2006r06.07.2006rna dostawę aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
27poniżej 60 000 € (Euro)19.05.2006r06.06.2006rna dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
28poniżej 60 000 € (Euro)10.05.2006r29.05.2006rna dostawę: Błon, odczynników oraz wywoływarki do zdjęć zębowych RTG dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
29poniżej 60 000 € (Euro)09.05.2006r26.05.2006rna odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w  SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
30powyżej 130 000 € (Euro)23.03.2006r22.05.2006rna dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
31poniżej 60 000 € (Euro)27.04.2006r15.05.2006rna dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
32powyżej 60 000 € (Euro)10.03.2006r04.05.2006rna dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
33- - -14.04.2006r27.04.2006rna dzierżawę pomieszczeń KIOSKU w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
34poniżej 60 000 € (Euro)03.04.2006r19.04.2006rna Konserwację urządzeń dźwigowych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
35- - -03.04.2006r18.04.2006rna dzierżawę pomieszczeń BARU w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
36- - -29.03.2006r11.04.2006rna dzierżawę pomieszczeń KIOSKU w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
37poniżej 60 000 € (Euro)06.03.2006r23.03.2006rna odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
38poniżej 60 000 € (Euro)27.02.2006r16.03.2006rna dostawę pieczywa dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
39poniżej 60 000 € (Euro)27.02.2006r15.03.2006rna dostawę mleka i artykułów nabiałowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
40poniżej 60 000 € (Euro)14.02.2006r08.03.2006rna dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
41poniżej 60 000 € (Euro)14.02.2006r02.03.2006rna dostawę odczynników do chemii klinicznej, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektrofotometrów i nakłuwaczy dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
42poniżej 60 000 € (Euro)09.02.2006r27.02.2006rna dostawę artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
43powyżej 130 000 € (Euro)30.11.2005r20.01.2006rna wykonanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
44poniżej 60 000 € (Euro)27.12.2005r12.01.2006rna obsługę serwisową i naprawy Tomografu Komputerowego MARCONI / PICKER PQS w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>