Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1 - - - 15.12.2009r23.12.2009rna dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
2 - - - 10.12.2009r21.12.2009rna udzielenie kredytu w rachunku kredytowym na bieżącą działalność w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
3 - - - 06.11.2009r15.12.2009rna wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
4 - - - 26.11.2009r04.12.2009rna dostawę opatrunków dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
5 - - - 25.11.2009r04.12.2009rzapytanie na Wykonanie projektu budowlanego i przygotowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji bryły A, B, C oraz modernizacji źródła ciepła dla kompleksu szpitala w ramach RPO Priorytet IV Środowisko Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie 4.3 Ochrona Powietrza Energetyka. dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
6 - - - 19.11.2009r27.11.2009rna dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
7 - - - 19.11.2009r27.11.2009rna dzierżawę automatycznego analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
8 - - - 04.11.2009r13.11.2009rna dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
9 - - - 02.09.2009r10.09.2009rna dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
10 - - - 13.08.2009r21.09.2009rna dostawę karetek dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
11 - - - 26.06.2009r11.08.2009rna dostawę karetek dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
12 - - - 14.07.2009r04.08.2009rprzetarg pisemny na sprzedaż urządzeń.... Więcej->>>
13 - - - 29.06.2009r08.07.2009rna dostawę sprzętu jednorazowego użytku.... Więcej->>>
14 - - - 18.06.2009r26.06.2009rna dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
15 - - - 16.06.2009r25.06.2009rna dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
16 - - - 04.06.2009r17.06.2009rna odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
17 - - - 26.05.2009r04.06.2009rna dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
18 - - - 22.05.2009r01.06.2009rna dzierżawę pomieszczeń kiosku w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
19 - - - 13.05.2009r23.06.2009rna dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
20 - - - 05.05.2009r14.05.2009rna wykonanie dokumentacji technicznej na Projekt pn. "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 7.1. Więcej->>>
21 - - - 05.05.2009r14.05.2009rna wykonanie dokumentacji technicznej na Projekt pn. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Przasnyszu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 7.1. Więcej->>>
22 - - - 04.05.2009r15.05.2009rna dierżawę pomieszczeń kiosku i baru w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
23 - - - 30.04.2009r12.05.2009rna usługę prania bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
24 - - - 27.04.2009r06.05.2009rna dostawę artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
25 - - - 10.04.2009r21.04.2009rna dostawę dostawy elementów zużywalnych do fakoemulsyfikatora typu ASSOCIATE firmy DORC dla Oddziału Okulistycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
26 - - - 09.04.2009r22.04.2009rna dzierżawę pomieszczeń KIOSKU zlokalizowanego na parterze bloku "E" Szpitala im dr W. Oczko w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
27 - - - 09.04.2009r20.04.2009rna dostawę soczewek i materiału wiskoelastycznego.... Więcej->>>
28 - - - 08.04.2009r20.04.2009rna dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Analitycznego.... Więcej->>>
29 - - - 06.04.2009r17.04.2009rna dostawę artykułów biurowych.... Więcej->>>
30 - - - 02.04.2009r16.04.2009rna konserwację urządzeń dźwigowych.... Więcej->>>
31 - - - 02.04.2009r10.04.2009rna Bdostawę artykułów spożywczych.... Więcej->>>
32 - - - 16.03.2009r24.03.2009rna dostawę odczynników do chemii klinicznej, serologii, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektofometrów i nakłuwaczy.... Więcej->>>
33 - - - 26.02.2009r06.03.2009rna dostawę pieczywa.... Więcej->>>
34 - - - 18.02.2009r02.03.2009rna dostawę mięsa i wędlin.... Więcej->>>
35 - - - 04.02.2009r13.02.2009rna dostawę mleka i artykułów nabiałowych.... Więcej->>>
36 - - - 20.01.2009r28.01.2009rna dostawę głowicy elektronicznej rektalnej z przystawką biopsyjną do aparatu ultrasonograficznego MyLab60.... Więcej->>>
37 - - - 16.01.2009r01.02.2009rogłasza konkurs ofert stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu: GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA.... Więcej->>>
38 - - - 13.01.2009r21.01.2009rna dostawę środków opatrunkowych.... Więcej->>>
39 - - - 29.12.2008r07.01.2009rna dostawę artykułów szewnych.... Więcej->>>