Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg na:

wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań bakteriologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 107, lub pod nr telefonu: 297-534-350 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
    Załączniki do przetargu,
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.09.2015r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 26.08.2015 r.
 
 
Przasnysz, dnia 23.09.2015 r.
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań bakteriologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.