Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

dla indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji w następujących zakresach:

 1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie nadzoru medycznego i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. dr. W. Oczko w Przasnyszu oraz w poradniach pobrani specjalistycznych w SPZZOZ w Przasnyszu - załączniki do pobrania
 2. na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie nadzoru medycznego i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w lokalizacji przy ul. Sadowej 9, 06 – 300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu - załączniki do pobrania
 3. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego w lokalizacji ul. Sadowa 9, 06 -300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu - załączniki do pobrania

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2023 r. i nie wcześniej niż od dnia 01.08.2020 r.

 • Informacji w sprawach formalnych i merytorycznych konkursu ofert udzielają Dorota Dudzikowska - Kierownik Sekcji Kadr i Płac oraz Monika Olkowska Referent ds. osobowo – socjalnych i szkoleń pok. nr Z118, tel: +48 297-534-351 lub +48 297-534-416.
 • Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Sekcji Kadr i Płac – pok. Z118. SWKO oraz formularze ofert dostępne są również na stronie internetowej www.szpitalprzasnysz.pl.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10:00.
 • Otwarcie konkursu nastąpi w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu w sali konferencyjnej na I piętrze.
 • Termin związania oferentów złożonymi ofertami ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia w całości, bądź w danym zakresie oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Przasnysz, 16.07.2020 r.

mgr Grzegorz Magnuszewski
Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu

2020.08.12 12:20 - Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert - plik do pobrania

 • Porody rodzinne

  Dyrekcja SPZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 10.05.2021r. istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych przy zachowaniu poniższych zasad:

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 03.05.2021r, ulegają zmianie godziny dostępności punktu pobrań - DRIVE THRU, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

  Więcej…  
 • Szczepienia

  Starosta Powiatu Przasnyskiego wraz z Dyrektorem SPZZOZ w Przasnyszu informują, że w ramach rządowego pilotażu od 19-04-2021r. uruchamiamy Punkt Szczepień Powszechnych w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 5.

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, o godzinach dostępności punktu pobrań – DRIVE THRU, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

  Więcej…