Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

na najem gabinetu  przeznaczonego na działalność medyczną - dietetyk kliniczny.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania

Warunki zamówienia - plik do pobrania


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.11.2019r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 22.10.2019 r.
 

U N I E W A Ż N I E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

na najem gabinetu przeznaczonego na działalność medyczną - dietetyk kliniczny.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładóww Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza poniżej unieważnienie w/w przetargu:                                                                                                

Unieważnienie- plik do pobrania


Przasnysz, dnia 29.11.2019 r.