Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy przetargu na: "Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczństwa Dla Osób Nipełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu".
 1. Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

  Ogłoszenie- plik do pobrania,
  SIWZ - plik do pobrania,
  Przedmiar robót- plik do pobrania,
  Rys. Łazienki - plik do pobrania,
  Umowa - plik do pobrania.
   
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.09.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 29.08.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 08.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: przetargu na: "Zapewnienie Włąściwego Komfortu i Bezpieczenstwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załaczeniu zamieszcza wyjaśnienie dot w/w przetargu.

  Wyjaśnienie- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 14.11.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: przetargu na: "Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w przetargu.

  Unieważnienie - plik do pobrania