Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w w/w przetargu:
 

Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania, 

Opis techniczny - plik do pobrania,

Plan sytuacyjny - plik do pobrania,

Przedmiary - plik do pobrania,

Rys. przekrój A_A - plik do pobrania,

Rys. rzut przyziemia - plik do pobrania,

Rys. schemat technologiczny hydrofornii - plik do pobrania,

Specyfikacja techniczna - plik do pobrania

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.08.2019 r do godz. 10:00.


Przasnysz, dnia 22.07.2019 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:                                                                      
 

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania,

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 375.000,00 zł

 


Przasnysz, dnia 21.08.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza uniważnienie w/w przetargu:                                                                      
 

Unieważnienie- plik do pobrania,

 


Przasnysz, dnia 23.08.2019 r.