Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, z siedzibą w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, 06-300 Przasnysz

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu: 29 753 42 85

e-mailowo:

pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Pacjencie masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Rezonans Magnetyczny

  mri

  Szanowni państwo!

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zapisu na Rezonans Magnetyczny, Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu informuje, że:

  Rejestracja na w/w badania zostanie uruchomiona dopiero po zawarciu przez Szpital umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie Rezonansu Magnetycznego.

  W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie przez NFZ konkursu dotyczącego wykonywania badań. Szpital przystąpi do konkursu i będzie starał się uzyskać kontrakt.

  Niezwłocznie po uzyskaniu kontraktu i podpisaniu umowy, będzie możliwe wykonywanie badań Rezonansu Magnetycznego.

  Wszelkie szczegóły dotyczące działalności pracowni Rezonansu Magnetycznego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Szpitala oraz Starostwa Powiatowego, a także publikowane za pośrednictwem mediów lokalnych.

   
 • Zakup Rezonansu Magnetycznego dla Szpitala w Przasnyszu

  mriDyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uprzejmie informuje, że w związku z planowanym zakupem rezonansu magnetycznego dla szpitala, zwracamy się z prośbą do wszystkich gmin powiatu przasnyskiego, o wsparcie finansowe celem realizacji planowanego zakupu.

  Zwiększające się zapotrzebowanie na tego rodzaju diagnostykę, zarówno dla potrzeb pacjentów szpitalnych jak i korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych, w naszej ocenie uzasadnia wyposażenie szpitala w rezonans magnetyczny.

  Więcej…  
 • rekrutacja - przeciwdziałanie otyłości

  Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie w zakresie przeciwdziałania otyłości spośród uczniów klas I-VI szkół podstawowych Powiatu Przasnyskiego.

  Więcej…  
 • rekrutacyjna - choroby kręgosłupa

  Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa spośród uczniów klas I-VI szkół podstawowych Powiatu Przasnyskiego.

  Więcej…