Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

W ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oferowanej przez SP ZZOZ w Przasnyszu, Pacjenci mogą korzystać z szerokiego zakresu porad i konsultacji w 24 wyodrębnionych poradniach specjalistycznych.

Poradnie ściśle współpracują z oddziałami szpitalnymi, zapewniając Pacjentom opiekę zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegów, jak i opieki poszpitalnej. Zatrudniamy personel lekarski i inną wykwalifikowaną kadrę, którzy łączą aktywność zawodową z ciągłym podnoszeniem swoich umiejętności, jak również koncentrują się na kompleksowym i indywidualnym podejściu do zdrowia Pacjenta.

Usługi w poradniach realizujemy nieodpłatnie - w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem rejestracji na wizytę /do większości poradni/ jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

Dyrektor placówki - Grzegorz Magnuszewski przypomina, iż pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, w 2021 roku w SP ZZOZ w Przasnyszu uruchomiono nowe poradnie:

 • Od kwietnia 2021 roku rozpoczęła działalność PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy w Poradni jest kontakt telefoniczny z rejestracją czynną od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:05, nr tel: +48 297-534-220 lub +48 882-120-101.

Do ośrodka mogą zgłaszać się bez skierowania dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych (do ich ukończenia), a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Zakres udzielanych świadczeń to: porada psychologiczna diagnostyczna i psychologiczna; sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej; sesja wsparcia psychospołecznego; wizyta / porada domowa lub środowiskowa realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego.

W tej nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: dwóch psychoterapeutów, dwóch psychologów i terapeuty środowiskowego.

Z kolei od lipca br. uruchomiono:

 • PORADNIĘ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, która czynna jest we wtorki w godzinach 15:00-18:00, w czwartki w godzinach 09:00-12:00 i w piątki w godzinach 9:00-13:00.
 • PORADNIĘ ENDOKRYNOLOGICZNĄ, która czynna jest we wtorki w godzinach 14:00-19:00.

Ponadto:

 • w PORADNI OKULISTYCZNEJ od 1 lipca 2021r. w każdą środę w godzinach 15:15-19:00 dodatkowo udziela świadczeń zdrowotnych lek. Mateusz Stępień.
 • Od września br. w poniedziałki w PORADNI LOGOPEDYCZNEJ w godzinach 14:30-18:30, dodatkowo usługi świadczy mgr logopedii Dorota Ewa Kryściak.

Osoby zainteresowane zapisem na wizytę prosimy o kontakt osobisty z personelem Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych lub o kontakt telefoniczny pod nr tel: +48 297-534-254, +48 297-535-253.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług specjalistów w Poradniach SP ZZOZ w Przasnyszu - szczegółowy wykaz poradni wraz z godzinami przyjęć, telefonami kontaktowymi i zasadami zapisu dostępny na stronie internetowej Szpitala w zakładce: PORADNIE.Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu
mgr Grzegorz Magnuszewski

 • Zmiana lokalizacji punktu Drive-Thru

  Szanowni Państwo,
  Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu - Grzegorz Magnuszewski informuje, iż od 28.12.2021r. (wtorek) PUNKT DRIVE-THRU (pobieranie wymazów w kierunku COVID-19) zostaje przeniesiony z obszaru przedszpitalnego SOR/IP do oznakowanego kontenera usytuowanego przy parkingu przed Wejściem Głównym do Szpitala.

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od dnia 4.12.2021r zmieniają się godziny pobrań materiału biologicznego na Covid-19.

  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  W ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oferowanej przez SP ZZOZ w Przasnyszu, Pacjenci mogą korzystać z szerokiego zakresu porad i konsultacji w 24 wyodrębnionych poradniach specjalistycznych.

  Więcej…  
 • Akcja: Mamo! Mamo! Mammografia!

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu serdecznie zaprasza na badania w ramach zorganizowanej na miesiąc listopad akcji:

  Mamo! Mamo! Mammografia! Pier(ω)si na badania.

  Więcej…