Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
przetarg o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro na:

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
    SIWZ - plik do pobrania.
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 17.07.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 08.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 14.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

Dotyczy: przetargu na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania  
  Przasnysz, dn. 18.07.2014r

ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu:

rozstrzygnięcie - plik do pobrania