Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFS 2018 kolor


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej".
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań w projekcie pn. "Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który obejmuje realizację usługi: "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej" w ramach racjonalnych usprawnień.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Zapytanie - plik do pobrania,

  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.02.2019 r do godz. 10:00.

Przasnysz, dnia 14.02.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej".
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert na realizację zadań w projekcie pn. "Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który obejmuje realizację usługi: "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej" w ramach racjonalnych usprawnień.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 25.02.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej".
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadań w projekcie pn. "Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który obejmuje realizację usługi: "Interwencja terapeutyczna - indywidualne zajęcia z zakresu aktywności fizycznej" w ramach racjonalnych usprawnień.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 26.02.2019 r.