Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb   SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
    SIWZ - plik do pobrania
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 13.12.2017 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 05.12.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 08.12.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 14.12.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 21.12.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZPZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania