Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę leków dla  SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Zapytanie  - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.09.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 22.08.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 28.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy: zapytania ofertwego na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 29.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy: zapytania ofertwego na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Sprostowanie odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 04.09.2014 r do godz. 10:00.

  Przasnysz, dn. 02.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 02.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęDotyczy:zapytania ofertowego na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi. 

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 08.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w zapytania.

rozstrzygniecie - plik do pobrania