Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i naprawy tomografu kompeterowego Somatom Power Scope w  SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 25.08.2017r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 17.08.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 22.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęzapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i napraw tomografu komputerowego Somatom Power Scope w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi    -   plik do pobrania
  Przasnysz, dn. 23.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i napraw tomografu komputerowego Somatom Power Scope w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 24.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Informacja

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i napraw tomografu komputerowego Somatom Power Scope w SPZZOZ w Przasnyszu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację dotyczącą przedłużenia terminu składania ofert.

Informacja - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 29.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęzapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przegladów technicznych i napraw tomografu komputerowego Somatom Power Scope w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 01.09.2017 r.

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęzapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i napraw tomografu komputerowego Somatom Power Scope w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z twarcia ofert  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 08.09.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych i napraw tomografu kompyterowego Somatom Power Scope w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważenie w/w zapytania.

Unieważnienie - plik do pobrania