Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania,


SIWZ - plik do pobrania,

Pakiet I - plik do pobrania,

Pakiet II - plik do pobrania

Pakiet III - plik do pobrania

Pakiet IV - plik do pobrania

Pakiet V - plik do pobrania

Pakiet VI - plik do pobrania

Pakiet VII - plik do pobrania

Pakiet VIII - plik do pobrania

Pakiet IX - plik do pobrania

Pakiet X - plik do pobrania


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.11.2017r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 17.11.2017 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnek w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu sprostowanie do w/w przetargu oraz informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:00, otwarcie ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:30

 

Sprostowanie - plik do pobrania

Oglosznenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 22.11.2017 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnek w Przasnyszu przesyła w załączeniu odpowiedzi na zapytania:

 

Odpowiedzi - plik do pobrania

 


Przasnysz, dnia 24.11.2017 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnek w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

 

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 30.11.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnek w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/wprzeatrgu:

 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 15.12.2017 r.