Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów szewnych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


OGŁOSZENIE- plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania

PAKIETY - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 25.03.2020r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 17.03.2020 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów szewnych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że przedłuża termin składania odert.                                                                                                   
 
Ogłoszenie o zmianie - plik do pobrania

Termin składania ofert 27.03.2020r do godz. 10.00           

Termin otwarcia ofert 27.03.2020 r godz. 10:30            


Przasnysz, dnia 20.03.2020 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów szewnych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania.                                                                                                    
 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
    
Przasnysz, dnia 24.03.2020 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów szewnych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.                                                                                                    
 
Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania
 
    
Przasnysz, dnia 27.03.2020 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów szewnych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu.                                                                                                    
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
    
Przasnysz, dnia 06.04.2020 r.